Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Vyúčtování tepla, teplé vody a ostatních energií

Povinnosti vůči státu u SVJ a BD

Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021

Jak na ZOOM Meeting

Komunikujeme on line na Internetu.

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ze spolkové činnosti - Kurz "Minimum statutárního orgánu"

Co vše by měl člen, členka statutárního orgánu SVJ či BD vědět?
Jaké znalosti jsou důležité, aby tuto funkci mohl správně a zodpovědně vykonávat?

O tom, kdo a jak se může stát statutárním orgánem, se můžete dočíst v článku "Jsem předseda SVJ - nováček".

Jaké vědomosti a v jakých oblastech by měl mít nejen "nováček" ve funkci, to je materiál na více než jeden článek. K tomu nám přibývají dotazy právě z oblasti rozsahu znalostí členů statutárních orgánů. Proto jsme se rozhodli pro naši členskou zákadnu připravit elektronický kurz "Minimum statutárního orgánu."

Kurz je rozdělen do tří částí:

  1. Správní a ekonomická
  2. Technická
  3. Legislativni

Již z názvů jednotlivých kapitol se dá tušit jejich obsah. Přesto se pojďme na jednotlivé kapitoly podívat trochu detailněji.

1. Správní a ekonomická

V této kapitole se kolega ing. Hrdlička, který je lektorem této části, bude mj. zabývat problematikou v oblasti komunikací. Datová schránka pro SVJ, komunikace členů statutárního orgánu jak mezi sebou, tak směrem k členské zakladně. Klasické shromáždění versus hlasování per rollam. Bude se věnovat základní ekonomice domu. Jistě neopomene základní povinosti společenství či družstva v průběhu roku.

2.Technická

V této části se zaměřím na základní technické prvky domu a to jak konstrukční, tak technologické. Základní orientace ve čtení technické dokumentace, dovolím si říci malá achilova pata znalostí, by měla napomoci v lepším vyhodnocování nabídek a výběrových řízení. Jistě nezapomenu na znalost potřebných kontrol a revizí. Možná tušíte, kdo je lektorem této části. Pokud si myslíte, že předseda, tedy Ing. Petr Němec, nemýlíte se.

3. Legislativní

Jaké aktuální zákony se přímo života SVJ a BD týkají. Kde je nalezneme. Jak pracovat se zdroji informací. Co se nás z celého zákona ve vazbě na SVJ, BD týká, to je základní obsah poslední části našeho kurzu Minimum statutárního orgánu. Tuto část lektorsky obsáhne kolegyně Eliška Franková.

Kurz bude zakončem závěrečným on line testem.

Každý účastník získá závěrečný certifikát spolku Pro nás dům z.s.

O jednotlivých termínech vás budeme průběžně informovat a každý přidružený člen, respektive člen obdrží link, na kterém bude tento kurz probíhat. Možná vás napadne otázka, kolik tento kurz bude stát peněz? Odpověď je jednoduchá. Cena za kurz je v rámci členského příspěvku, neb jak jsem psal v úvodu, tento kurz je výhradně pro naši členskou základnu.

Věřím, že i tato naše nová aktivita výrazně napomůže ve vaší nelehké práci v rámci správy vašeho SVJ nebo BD.

Ještě připomínám, že do spolkové složky na serveru jsem uložil materiály týkající se prvního Meetingu PND, který proběhl 25.2.2022. Materiály se týkají:

  • EED - technické záležitosti, sankce a termíny
  • Komíny a vstupní dveře do bytu - financování
  • Statutární orgán v BD a SVJ - jak postupovat při potřebě nenaplnění této funkce. Co hrozí pokud nebude statutární orgán obsazen.

Link na složku jsem zasílal 28.2.2022.

Všem přeji ať se co nejlépe daří v současné nelehké době.

Ing. Petr Němec
Předseda spolku Pro náš dům z.s.

www.pronasdum.cz
petr.nemec/zavináč/pronasdum.cz