Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Vyúčtování tepla, teplé vody a ostatních energií

Povinnosti vůči státu u SVJ a BD

Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021

Jak na ZOOM Meeting

Komunikujeme on line na Internetu.

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Aby nám do bytu netáhlo.

Těsnění oken (zejména plastových) musí splňovat svoji základní úlohu, tj. nepropustit vzduch z venkovního prostředí do vnitřních prostor. Z tohoto důvodu je těsnění osazeno na rámu okna a na vnitřní straně křídla okna. Tato dvě těsnění v optimálním případě zabezpečí, že se venkovní vzduch nedostane dovnitř místnosti.
To platí za předpokladu, že těsnění je správně osazeno a má svoje původní vlastnosti z výroby, zejména pružnost. Ta zajišťuje, že po stlačení těsnění a vyplnění prostoru mezi rámem a křídlem při zavření křídla, se po otevření křídla těsnění vrátí do svého původního tvaru. Kvalita těsnění se dá zjistit, mimo jiné, použitím infračervené termografie.         Vzdělanému čtenáři jistě došlo, že těsnění, převážně vyráběné z gumy, má omezenou životnost. Působením vnějších vlivů (zejména slunečního záření), tlaku křídla na rám a stárnutím materiálu se těsnění stává stále méně pružným. Pro správné utěsnění okna je potřeba zvýšit přítlak křídla na rám. Vyšším tlakem se urychlí degradace materiálu těsnění a dále sníží jeho pružnost. Takže po zhruba 8 – 12 letech přestává těsnění plnit svoji funkci a stává se pouze černým (šedým) pasivním účastníkem setkání křídla s rámem okna. Nepruží, netěsní, rozpadá se.

        Nezbývá, než staré těsnění vyměnit za nové. Každý výrobce profilů používá jiný typ těsnění. To znamená nahradit staré těsnění výrobkem novým, nejlépe stejným typem. Velmi často se setkáváme s tím, že výrobce profilu není známý, mnohdy ani výrobce oken. Nalézt potom vhodné, aktuálně vyráběné těsnění, je detektivní záležitost. Nám se to ve spolupráci s dodavatelem těsnění daří.

         Když už máme správné těsnění, můžeme jej vyměnit. To znamená dostat původní těsnění z drážky. Zní to jednoduše, ale opak bývá pravdou. Zteřelé těsnění se rozpadá pod prsty a zůstává v drážce. Musíme jej vytáhnout, abychom mohli správně osadit těsnění nové. Takže používáme nejrůznější metody, nářadí a pomůcky (včetně dentálních chirurgických nástrojů) pro odstranění starého těsnění. Jak to vypadá se můžete přesvědčit na obrázku.

A když narazíte na práci „kolegy,“ který si práci zjednoduší, tak musíte ještě navíc opravovat, co zkazil někdo jiný.

Závěrem malé shrnutí:

  • Těsnění má životnost max. 8 – 12 let.
  • Je potřeba se o něj starat a průběžně jej kontrolovat.
  • Při výměně je potřeba dbát na správný typ!
  • Drážka pro nové těsnění musí být průběžná a volná po celém obvodu rámu (křídla) s výjimkou některých konstrukčních řešení.
  • Pečujte o svoje okna jako celek, nejen o těsnění. Vrátí vám to dlouhými roky bezvadného fungování.

 REPROS Plus s.r.o.

Ing. Vladislav Hrdlička

www.reprosplus.eu

hrdlicka.repros/zavináč/gmail.com