Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Vyúčtování tepla, teplé vody a ostatních energií

Povinnosti vůči státu u SVJ a BD

Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021

Jak na ZOOM Meeting

Komunikujeme on line na Internetu.

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Blíží se čas vyúčtování!

Okamžik, kdy každý, kdo bydlí v bytovém domě, obdrží vyúčtování nákladů za poskytované služby. Nejzazší termín podle platné legislativy je konec dubna, ale většina vyúčtování je dnes předávána mnohem dříve – ti první je dostanou již na počátku března.

Čemu bychom měli věnovat pozornost a na co bychom se měli ptát? Vyúčtování se provádí povinně 1x ročně a to na základě zákona o službách (zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění); povinnost předložit vyúčtování má vždy vlastník domu bez ohledu na to, má-li či nemá-li zabezpečení této  služby (povinnosti) sjednáno se správcem domu či jinou třetí osobou. Ve vyúčtování najdeme náklady za služby poskytované pro celý dům i pro náš byt – tyto údaje musí být vždy pro každý druh služby zvlášť. Mimo jiné i proto, že rozdělování nákladů na jednotlivé služby se řídí různými pravidly: některá jsou dána prováděcím předpisem (vyhláška č. 269/2015 Sb.) – to je případ vytápění a teplé vody, jiná předpisy obecnými anebo předpisy, které jsou v každém jednotlivém domě zpracovány a náležitým způsobem schváleny.  To se týká zejména nákladů na vodné a stočné u studené vody, ale i širokou paletou ostatních služeb poskytovaných v domě. Zmíněná prováděcí vyhláška přímo vyjmenovává, co musíme v našem vyúčtování najít, a ruku na srdce – je toho poměrně dost a často je to na úkor celkové přehlednosti dokumentu, který nám vlastník domu předloží. Bydlíme-li v domě již déle, měli bychom se vždy podívat, jak se naše spotřeba a náklady změnily oproti minulému roku – pokud ano, hledejme důvody! Je nás v bytě víc, z nějakého důvodu jsme změnili své chování, např. ve smyslu vytápění, byla neobyčejně tuhá nebo neobyčejně mírná zima, dům prošel revitalizací, atp. Pokud jsme se do bytu čerstvě nastěhovali, možnost srovnání nemáme, ale měli bychom se podívat, zda vyúčtované období souhlasí se skutečnou dobou, kterou jsme byt v minulém roce užívali. Totéž samozřejmě platí i pokud jsme byt v minulém roce opustili. Vyúčtování ukazuje také údaj, kterým je srovnání našich nákladů na vytápění oproti průměru celého domu – tento údaj nám pomůže lépe porozumět nákladům, tak může do budoucna (v případě vyšší spotřeby) motivovat ke zvážení úspornějšího chování. Jednoduše řečeno – vyúčtování, máme-li chuť se mu trošku věnovat, není pouze vyčíslením toho, kolik jsme zaplatili a kolik ještě máme doplatit, anebo kolik nám z uhrazených záloh (k našemu potěšení) vrátí zpět. Najdeme tam informace, jak hospodárný je náš dům a jak hospodární jsme my.

Již velice brzo – nejspíš od počátku příštího roku – řada z nás začne dostávat více informací o spotřebě mnohem častěji a to jedenkrát měsíčně a potřebná porovnání už nebudeme muset komplikovaně vyhledávat, nýbrž budou k dispozici automaticky. Srovnání časová i porovnání s průměrnými hodnotami. Tyto změny přinesla novelizace Evropské směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 (EED č. 2018/2002), jejíž praktické dopady se postupně začínají projevovat v našem každodenním životě – změna směřuje k výraznému zvyšování informovanosti všech obyvatel žijících v bytových domech o jejich spotřebách energie.

Povinnost instalace přístrojů vyšší kategorie je již v platnosti (od 1.1.2022), navazující legislativa co nevidět přijde do Parlamentu. Takže se zamyšlením nad našimi loňskými spotřebami je dobré uvažovat jak optimálně splnit povinnosti vlastníka a vyhovět tak nadcházející legislativní úpravě. Přechod na novou technologii je nevyhnutelný a je třeba v nesmírně košaté paletě nabídek nezabloudit a nenechat se oklamat nabídkami „poskytovatelů“, o nichž do včerejška nikdo na trhu ani nevěděl. Kategorie „šmejdů“, to české specifikum, zasáhlo i do této oblasti trhu. Důvěřujte svým tradičním partnerům, jistě pro Vás mají dobrá řešení!

   Techem, spol. s r. o.

     Ing. Jiří Zerzaň      
     www.techem.cz